Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

"POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW WŁODAWY"

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 3 642 351,59 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Adaptacja OSP w miejscowości Krynica na Wiejski Dom Kultury

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 582 550,05 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

ROZBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 6 784 097,81 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Uniwersytet Przyrodniczy. Biblioteka Główna– Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lublinie.

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 17 427 220,67 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedynego w Województwie Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 19 867 331,45 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa budynku przystani na szlaku turystycznym w Łosińcu.

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 494 695,18 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej.

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski, Kowlak

Wartość projektu: 8 963 944,02 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym Polskie Koleje Państwowe

Architektoniczny

Audytorzy: Dorota Ćwik

Wartość projektu: 133 852 077,09 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Chwaszczynie

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 386 742,40 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce wraz z modernizacją oraz zakup wyposażenia

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 658 335,24 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Projekt testowy

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 10,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Poprawa jakości usług medycznych dla osób przewlekle chorych poprzez likwidacje barier architektonicznych w NZOZ Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjne Ewa-Med w Obornikach Śląskich

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 431 927,68 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa budynku Przychodni na Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 5 461 994,49 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa Rynku Staromiejskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 19 186 922,40 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Borycka

Wartość projektu: 16 106 774,74 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Juchcińska

Wartość projektu: 45 368 544,49 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Juchcińska

Wartość projektu: 13 172 237,95 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego Diece zji Elbląskiej.

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 3 610 151,08 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń – Złotoria – Osiek

Transportowy

Audytorzy: Rafał Korasiewicz

Wartość projektu: 4 410 640,77 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 7 643 107,43 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%