Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 30 257 253,48 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Domagalski

Wartość projektu: 2 954 630,03 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1825C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo, odcinek Zbiczno-Pokrzydowo od km 0+239 do km 7+967”

Transportowy

Audytorzy: Rafał Korasiewicz

Wartość projektu: 1 946 841,83 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I

Transportowy

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 30 527 778,85 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Domagalski

Wartość projektu: 8 838 181,93 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury oraz dobudowa Biblioteki Publicznej w Tłuchowie

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Domagalski

Wartość projektu: 1 502 767,04 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Villa Orłowo - adaptacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego na cele turystyczne oraz konferencyjno-szkoleniowe

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Domagalski

Wartość projektu: 8 344 653,90 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa świetlicy środowiskowej w Stróży.

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Przybylak, Grzegorz Figiński

Wartość projektu: 694 679,23 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych

Architektoniczny

Audytorzy: Grzegorz Figiński, Agnieszka Przybylak

Wartość projektu: 4 916 692,99 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa dwóch kładek dla pieszych w ciągu ulicy Gdańskiej w Szczecinie na miejskim odcinku DK nr 10

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Przytulska, Kowlak

Wartość projektu: 11 570 099,88 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 102 728 011,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Uruchomienie nowych linii komunikacyjnych na obszarze wiejskim oraz zakup nowoczesnego taboru i infrastruktury technicznej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli

Transportowy

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 9 315 205,23 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 56 828 526,37 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa Instytutu Teologiczno - Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie (projekt kluczowy)

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 57 575 610,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej i łącznika z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Wola Rzeczycka

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 1 650 865,46 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 17 074 627,04 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont, rozbudowa i adaptacja Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego w Bojanowie prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 6 130 738,05 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SOKRATES - Przychodnia Zdrowia wraz z ośrodkiem kształcenia personelu medycznego i apteką w Niechobrzu gm. Boguchwała

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 160 881,21 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa "Collegium Securitatis" podstawą lepszego kształcenia (PROJEKT KLUCZOWY)zemyślu

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 13 214 662,03 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 2 390 886,16 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%