Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Internetowe centrum wszechstronnych analiz kredytowych

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 989 640,52 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie portalu Wirtualny świat techniki.

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 707 400,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie innowacyjnego systemu obsługi wynajmu apartamentów/pokojów Pobyty.pl

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 680 900,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

FlatBook / OfficeBook innowacyjny system w trybie SaaS do zarządzania powierzchnią biurową lub mieszkaniową.

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 618 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa platformy finansowej e-banking Finansowysupermarket.pl

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 380 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Społecznościowo - informacyjny portal motoryzacyjny POJAZDY.PL

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 298 505,20 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

TwojaEuropa.pl - Portal Społeczności Europejskiej

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 244 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

edutotu.pl portal edukacyjny.

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 241 270,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie portalu internetowego - ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 142 570,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska, Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 3 159 810,08 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja budynku szpitala na szkolne schronisko młodzieżowe wraz z zakupem wyposażenia w Krośnicach

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska, Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 1 671 755,98 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ulicy Płockiej Nr 50

Architektoniczny

Audytorzy: Jan Urmański, Kowlak

Wartość projektu: 17 091 978,55 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa.

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 995 776,94 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 2 861 220,75 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie

Transportowy

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 24 314 057,38 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zwiększenie zdolności inwestycyjnej „Centrum Nowoczesnego Wychowania" spółki cywilnej Robert Suszko, Grzegorz Gruza poprzez utworzenie nowoczesnego przedszkola na ulicy Dożynkowej

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 237 713,18 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja – ul. B.Prusa w ciągu DK 12 i 17 w Lublinie

Transportowy

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 6 265 942,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej w Gminie Firlej

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 16 803 555,48 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa drogi w miejscowości Chojno Nowe

Transportowy

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 894 660,88 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

rozbudowa regionalnego portu lotniczego: port lotniczy lublin s.a. (Świdnik)

Transportowy

Audytorzy: Joanna Gierszon, Kowlak

Wartość projektu: 238 007 181,27 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%