Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała, Kowlak

Wartość projektu: 180 196 655,73 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa parku naukowo-technologicznego w Konstantynowie Łódzkim

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Borycka

Wartość projektu: 45 240 630,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Bory Tucholskie – w labiryntach natury - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Korasiewicz, Rafał Domagalski

Wartość projektu: 22 335 270,22 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Piątnica

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała

Wartość projektu: 349 063,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała

Wartość projektu: 9 421 920,63 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa miejskiej pływalni w Łomży

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała

Wartość projektu: 35 033 171,16 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie centrum kulturalnego miejscowości Kościelnik poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska, Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 1 414 691,34 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zgorzelec

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak, Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 364 683,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Bielawie

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 1 141 958,53 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa Colloseum Fitness Club w Zabrzu o pomieszczenia z przeznaczeniem na podnoszenie kondycji fizycznej dla kobie

Architektoniczny

Audytorzy: Nikola Witczak

Wartość projektu: 198 635,19 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 265 837 332,01 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 4 315 737,80 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Wymiana taboru (autobusów) - MZK

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 16 278 068,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 13 785 469,92 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

REMONT I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BUDYNKU SYNAGOGI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 6 868 105,15 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa części budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy celem polepszenia warunków pracy osób niepełnosprawnych

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 813 112,35 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 94 131 448,87 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 80 571 114,20 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa Centrum Wykładowo – Dydaktycznego w Koninie

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 14 873 500,88 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup fabrycznie nowych autobusów do komunikacji miejskiej i podmiejskiej w rejonie uzdrowisk kłodzkich

Transportowy

Audytorzy: Ewelina Jezierska, Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 7 360 432,44 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%