Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 14 356 225,66 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zmniejszenie dysproporcji obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brynica w Gminie Piekoszów

Architektoniczny

Audytorzy: Sebastian Gruszka, Rafał Pawelec

Wartość projektu: 1 426 983,48 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Bodzechów

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 9 791 663,97 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda - ulica Duża

Transportowy

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 1 118 172,99 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa zespołu obiektów sportowych w Łubnicach

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 2 401 618,97 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 6 954 763,98 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi

Architektoniczny

Audytorzy: Beata Dymarczyk-Grochowina

Wartość projektu: 10 855 339,93 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa nowoczesnej przychodni specjalistycznej oraz Apteki w Radziszowie

Architektoniczny

Audytorzy: Dorota Ćwik

Wartość projektu: 2 914 655,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa i przebudowa hotelu "Merkury" w Kalwarii Zebrzydowskiej

Architektoniczny

Audytorzy: Dorota Ćwik

Wartość projektu: 9 036 783,44 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakupy taboru kolejowego

Transportowy

Audytorzy: Dorota Ćwik

Wartość projektu: 91 245 124,17 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa przedszkola integracyjnego w Krzeszowicach

Architektoniczny

Audytorzy: Dorota Ćwik

Wartość projektu: 8 032 624,31 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa hali sportowej w Mieście Mszana Dolna

Architektoniczny

Audytorzy: Dorota Ćwik

Wartość projektu: 7 763 022,22 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cedzyna

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 6 451 350,87 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowicach

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 510 841,86 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Odnowa centrum wsi Komorniki polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską wraz z budową parkingu oraz budową chodników

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Przybylak, Grzegorz Figiński, Kowlak

Wartość projektu: 1 018 199,98 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Przybylak, Grzegorz Figiński

Wartość projektu: 924 399,73 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sędziszowie

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Pawelec, Sebastian Gruszka

Wartość projektu: 20 846 500,15 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku – Etap II

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała

Wartość projektu: 17 677 306,39 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała

Wartość projektu: 15 587 345,43 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała

Wartość projektu: 2 832 930,49 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%