Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazyzabiegowej

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak, Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 3 291 199,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rewitalizacja Parku Strażackiego wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych w Kłodzku

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak, Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 3 157 737,37 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa hali widowiskowo-sportowej przy samorządowym gimnazjum w Bolszewie

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 11 473 490,29 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej w Malborku

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 15 724 316,43 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 78 699 737,55 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 40 671 994,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 20 781 397,25 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

"Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu" - rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 12 441 852,56 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 2 299 795,04 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont drogi powiatowej nr 2037P Jaracz- Rożnowo w miejscowości Jaracz od km 0+000 do km 0+855

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 186 565,82 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 57 145 951,52 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Myśliborzu

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 752 123,93 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 802 033,67 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 150 969 407,54 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 27 160 037,89 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja i rozbudowa centrum multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 1 060 857,96 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa budynku gospodarczego na Izbę Tradycji Kulturowych oraz budowa pomostu na rzece Santoczna w miejscowości Zdroisko

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 594 616,49 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa Hotelu Zawiercie

Architektoniczny

Audytorzy: Beata Dymarczyk-Grochowina

Wartość projektu: 5 370 970,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego oraz nabrzeża Neru”

Architektoniczny

Audytorzy: Ewa Twardowska

Wartość projektu: 14 818 403,52 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 37 849 101,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%