Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru

Architektoniczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk admin, Kowlak, Piotr Todys, Katarzyna Jasińska

Wartość projektu: 5 924 274 198,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gołczy

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 3 575 582,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w Czaplach Małych

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 1 241 843,36 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

Architektoniczny

Audytorzy: Sebastian Gruszka, Rafał Pawelec

Wartość projektu: 74 157 118,74 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA "Dąbie" Sp. z o.o. w Szczecinie

Transportowy

Audytorzy: Anna Przytulska

Wartość projektu: 31 112 217,79 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja taboru tramwajowego

Transportowy

Audytorzy: Anna Przytulska

Wartość projektu: 22 541 097,02 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa estrady plenerowej i remont budynku harcówki przy Gminnym

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Przytulska

Wartość projektu: 830 339,97 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Przytulska

Wartość projektu: 45 768 967,25 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy malej scenie

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 17 158 622,29 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa salonu fryzjersko- kosmetycznego De Legge celem świadczenia nowej usługi

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 143 420,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

"Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego" - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu

Architektoniczny

Audytorzy: Sebastian Gruszka, Rafał Pawelec

Wartość projektu: 17 185 872,63 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Dywersyfikacja działalności spółki Miletis Polska sp. z o.o. poprzez budowę hali magazynowo - biurowej i zakup środków trwałych

Architektoniczny

Audytorzy: Borys Lewandowski, Jan Urmański

Wartość projektu: 8 254 945,74 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa zakładu produkcji mebli oraz zakup wyposażenia komputerowego przez firmę PHU Dajmex

Architektoniczny

Audytorzy: Borys Lewandowski, Jan Urmański

Wartość projektu: 392 342,93 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Przytulska

Wartość projektu: 113 381 484,75 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełniosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych

Transportowy

Audytorzy: Borys Lewandowski

Wartość projektu: 477 340 559,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Transportowy

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 457 770 847,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi - Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Cicha audytorka

Wartość projektu: 21 598 666,36 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska, Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 331 483 364,65 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej

Transportowy

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 100 042 390,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa i przebudowa budynku warsztatów terapii zajęciowej w Tarnowie

Architektoniczny

Audytorzy: Dorota Ćwik

Wartość projektu: 727 555,53 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%