Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Przebudowa części budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy celem polepszenia warunków pracy osób niepełnosprawnych

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 813 112,35 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców

Architektoniczny

Audytorzy: Beata Dymarczyk-Grochowina

Wartość projektu: 39 932 129,12 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej.

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski, Kowlak

Wartość projektu: 8 963 944,02 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1825C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo, odcinek Zbiczno-Pokrzydowo od km 0+239 do km 7+967”

Transportowy

Audytorzy: Rafał Korasiewicz

Wartość projektu: 1 946 841,83 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu (ul. Boh. Westerplatte, Skłodowskiej,Sucharskiego, gen. Grota – Roweckiego, Gaj, Ptasia) – etap I przebudowa ul. Marii Curie – Skłodowskiej, etap II przebudowa ul. Sucharskie

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 750 543,86 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gołczy

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 3 575 582,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 40 671 994,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ulicy Płockiej Nr 50

Architektoniczny

Audytorzy: Jan Urmański, Kowlak

Wartość projektu: 17 091 978,55 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej

Transportowy

Audytorzy: Joanna Kupczak

Wartość projektu: 122 025 222,78 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce wraz z modernizacją oraz zakup wyposażenia

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 658 335,24 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa przychodni NZOZ VITA w Nysie w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 876 931,23 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa Rynku Staromiejskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 19 186 922,40 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja – ul. B.Prusa w ciągu DK 12 i 17 w Lublinie

Transportowy

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 6 265 942,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Myśliborzu

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 752 123,93 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 30 257 253,48 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu

Architektoniczny

Audytorzy: Beata Dymarczyk-Grochowina

Wartość projektu: 34 075 208,05 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 802 033,67 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy malej scenie

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 17 158 622,29 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

RECOMENA - Portal Społecznościowy funkcjonujący jako Katalog Firm i Stron Internetowych rekomendowanych przez jego własną społeczność.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 240 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont drogi powiatowej nr 2037P Jaracz- Rożnowo w miejscowości Jaracz od km 0+000 do km 0+855

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 186 565,82 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%