Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Przytulska

Wartość projektu: 113 381 484,75 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

FlatBook / OfficeBook innowacyjny system w trybie SaaS do zarządzania powierzchnią biurową lub mieszkaniową.

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 618 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Giełda Usług Tłumaczeniowych Linguara

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 996 225,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru

Architektoniczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk admin, Kowlak, Piotr Todys, Katarzyna Jasińska

Wartość projektu: 5 924 274 198,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Innowacyjna platforma świadczenia usług drogą elektroniczną - MarketIT

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 424 652,60 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Innowacyjny e-recruitment w oświacie.

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 692 250,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Inteligentna platforma umożliwiająca zarządzanie punktualnością środków publicznego transportu zbiorowego.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 455 978,50 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Internetowe centrum wszechstronnych analiz kredytowych

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 989 640,52 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Isender.pl - nowoczesna i efektywna platforma marketingu bezpośredniego

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 831 306,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 56 828 526,37 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

„Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego oraz nabrzeża Neru”

Architektoniczny

Audytorzy: Ewa Twardowska

Wartość projektu: 14 818 403,52 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

KSIĘGOWOŚĆ ONLINE

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 237 900,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Legimi - nowa platforma udostępniania treści cyfrowych na czytniki elektronicznego papieru.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 960 360,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

"Łask - Łódź - Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowości - stworzenie trzech centrów idei"

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Borycka, Agnieszka Przybylak

Wartość projektu: 48 108 529,65 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 2 390 886,16 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja budynku szpitala na szkolne schronisko młodzieżowe wraz z zakupem wyposażenia w Krośnicach

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska, Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 1 671 755,98 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Piątnica

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała

Wartość projektu: 349 063,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja i rozbudowa centrum multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 1 060 857,96 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zgorzelec

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak, Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 364 683,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazyzabiegowej

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak, Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 3 291 199,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%