Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Stworzenie innowacyjnego serwisu w zakresie wyszukiwania kredytów Internetowy Doradca Finansowy

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 200 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie innowacyjnego systemu obsługi wynajmu apartamentów/pokojów Pobyty.pl

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 680 900,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do usprawnienia procesu funkcjonowania firmy, zarządzania relacjami z klientami i wymiany informacji.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 746 750,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie Internetowego portalu e-doradztwa zawodowego.

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 371 500,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie internetowego serwisu negocjacyjnego sposobem na zagospodarowanie niszy rynkowej

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 400 800,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie internetowego serwisu wspomagającego racjonalny zakup leków i suplementów diety.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 699 999,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie internetowego serwisu zarządzania projektami - Projektino

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 998 500,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie internetowego systemu obsługi firm działających w branży usługowej wspierający proces rezerwacji terminów.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 521 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej poprzez budowę motelu z restauracją w Namysłowie

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 1 870 313,35 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie platformy internetowej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy projektowe dla obywateli

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 1 000 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie portalu branżowe.pl

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 907 100,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 244 920,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie portalu internetowego - ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 142 570,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie portalu Wirtualny świat techniki.

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 707 400,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie serwisu TenniZoom.com wykorzystującego innowacyjną e-usługę pod nazwą Wirtualne Zintegrowane Centrum e-Obsługi

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 472 454,24 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie usługi e-dietetyk - automatycznego serwisu doboru indywidualnej diety żywieniowej.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 353 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Techbaza - dane sprzętu RTV i AGD w Twoim komputerze

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 1 025 950,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

TwojaEuropa.pl - Portal Społeczności Europejskiej

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 244 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Uniwersytet Przyrodniczy. Biblioteka Główna– Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lublinie.

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 17 427 220,67 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Uruchomienie innowacyjnej e-usługi informowania o ruchu drogowym.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 678 259,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%