Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Przebudowa ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu

Architektoniczny

Audytorzy: Beata Dymarczyk-Grochowina

Wartość projektu: 34 075 208,05 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 802 033,67 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy malej scenie

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 17 158 622,29 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Radom

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Zawadzka

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

REMONT I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BUDYNKU SYNAGOGI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 6 868 105,15 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 78 699 737,55 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont i rozbudowa domu spotkań i biblioteki publicznej w Starych Budkowicach wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 574 531,23 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w Czaplach Małych

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 1 241 843,36 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont, rozbudowa i adaptacja Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego w Bojanowie prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 6 130 738,05 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 3 367 105,09 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 13 785 469,92 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rewitalizacja Parku Strażackiego wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych w Kłodzku

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak, Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 3 157 737,37 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa "Collegium Securitatis" podstawą lepszego kształcenia (PROJEKT KLUCZOWY)zemyślu

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 13 214 662,03 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa Colloseum Fitness Club w Zabrzu o pomieszczenia z przeznaczeniem na podnoszenie kondycji fizycznej dla kobie

Architektoniczny

Audytorzy: Nikola Witczak

Wartość projektu: 198 635,19 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa Hotelu Zawiercie

Architektoniczny

Audytorzy: Beata Dymarczyk-Grochowina

Wartość projektu: 5 370 970,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego Diece zji Elbląskiej.

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 3 610 151,08 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Bodzechów

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 9 791 663,97 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cedzyna

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 6 451 350,87 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II stopnia im. L.Rózyckiego w Kielcach

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Pawelec, Sebastian Gruszka

Wartość projektu: 21 896 373,39 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa i przebudowa budynku warsztatów terapii zajęciowej w Tarnowie

Architektoniczny

Audytorzy: Dorota Ćwik

Wartość projektu: 727 555,53 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%