Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Zawadzka

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Ministerstwo Środowiska

Architektoniczny

Audytorzy: Adam Zawisny PSONI, Karolina Makowiecka, Dorota Kostrzewa

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Modernizacja budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 2 390 886,16 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja budynku szpitala na szkolne schronisko młodzieżowe wraz z zakupem wyposażenia w Krośnicach

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska, Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 1 671 755,98 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Piątnica

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała

Wartość projektu: 349 063,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja i rozbudowa centrum multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 1 060 857,96 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zgorzelec

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak, Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 364 683,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazyzabiegowej

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak, Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 3 291 199,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 57 145 951,52 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

MON Al. Niepodległości

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Zawadzka

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

MUW pl. Bankowy

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Zawadzka

Wartość projektu: 1,00 zł

Status: rozpoczęty

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej w Malborku

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 15 724 316,43 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 20 781 397,25 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Odnowa centrum wsi Komorniki polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską wraz z budową parkingu oraz budową chodników

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Przybylak, Grzegorz Figiński, Kowlak

Wartość projektu: 1 018 199,98 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska, Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 182 732 394,05 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Ostrołęka

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Zawadzka

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

PARPA

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Grabowska, Agnieszka Zawadzka

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Płock

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Zawadzka

Wartość projektu: 1,00 zł

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

"POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW WŁODAWY"

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 3 642 351,59 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Poprawa jakości usług medycznych dla osób przewlekle chorych poprzez likwidacje barier architektonicznych w NZOZ Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjne Ewa-Med w Obornikach Śląskich

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 431 927,68 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%