Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 13 785 469,92 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rentoria - stworzenie internetowego systemu wynajmu.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 705 402,14 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 3 367 105,09 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont, rozbudowa i adaptacja Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego w Bojanowie prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 6 130 738,05 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w Czaplach Małych

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 1 241 843,36 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont i rozbudowa domu spotkań i biblioteki publicznej w Starych Budkowicach wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 574 531,23 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 78 699 737,55 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

REMONT I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BUDYNKU SYNAGOGI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 6 868 105,15 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Remont drogi powiatowej nr 2037P Jaracz- Rożnowo w miejscowości Jaracz od km 0+000 do km 0+855

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 186 565,82 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

RECOMENA - Portal Społecznościowy funkcjonujący jako Katalog Firm i Stron Internetowych rekomendowanych przez jego własną społeczność.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 240 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Radom

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Zawadzka

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy malej scenie

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 17 158 622,29 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 802 033,67 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu

Architektoniczny

Audytorzy: Beata Dymarczyk-Grochowina

Wartość projektu: 34 075 208,05 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 30 257 253,48 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Myśliborzu

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 752 123,93 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja – ul. B.Prusa w ciągu DK 12 i 17 w Lublinie

Transportowy

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 6 265 942,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa Rynku Staromiejskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 19 186 922,40 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa przychodni NZOZ VITA w Nysie w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 876 931,23 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce wraz z modernizacją oraz zakup wyposażenia

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 658 335,24 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%